Udzielam wsparcia psychologicznego bazując na zasobach, wartościach i doświadczeniu klientów. Towarzyszę ludziom w procesie zmiany prowadzącym do uzyskania przez nich dobrostanu w życiu. Wspieranie moich Klientów to wspólna droga do znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji lub osiągania wyznaczonego celu.

Absolwent Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie kierunku Psychologia kliniczna i zdrowia.
Członek Stowarzyszenia Nauk Kontekstualnych o Zachowaniu - ACBS,

Na co dzień udzielam wparcia dorosłym i młodzieży.

Wykorzystuje w pracy techniki terapii ACT i TSR, (Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)