Metody

  

 • Fala uderzeniowa i laser wysokoenergrtyczny

  Połączenie terapii laserem wysokoenergetycznym i falami uderzeniowymi pozwala na MAKSYMALIZACJĘ wyników leczenia i PRZYSPIESZENIE procesu powrotu do zdrowia.

 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu (NTM) i stolca

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyka co czwartą kobietę. Przyczyną pojawienia się tego problemu są wielokrotne i trudne porody, nadwaga oraz obniżenie napięcia mięśniowego związane z okresem przekwitania. Niekontrolowane oddanie moczu następuje wskutek szybkiego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. Dochodzi do tego podczas zwiększonego napięcia mięśni brzucha przy takich czynnościach jak śmiech, kichanie, kaszel, ale także przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. W przypadku gdy Pacjentowi dokucza wysiłkowe nietrzymanie moczu pomocą jest fizjoterapia NTM. Bardzo często łączy się kilka form terapii jednocześnie. Pierwszym krokiem, gdy choroba nie jest bardzo zaawansowana, jest gimnastyka i zabiegi fizykalne przy zastosowaniu Emg powierzchniowego, biofeedbacku i stymulacji, czyli leczenie zachowawcze.

 • Fizykoterapia

  Wykorzystywanie  bodźców fizykalnych np. prądy (tens, jonoforezy), światła (lasery), pola magnetycznego (magnetronik), fali uderzeniowej,  fali ultradżwiękowej (ultradźwięki) w celu wspomagania leczenia w wielu jednostkach chorobowych. Często można uzyskać dobre efekty przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie lub wspomagające stymulację tkanek do regeneracji.

 • Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

  Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Najpierw określany jest cel pracy a w następnej kolejności dobór metody terapeutycznej.

   

 • Integracja sensoryczna

  Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie: trudności w nauce, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, grupa ryzyka (wcześniaki) prowadzona przez terapeutów z tej dziedziny.

 • Kinetic control

  Metoda wykorzystująca testy funkcjonalne. Praca z pacjentem opiera się na doborze kierunku i zakresie ruchu. Wykorzystuje się odpowiednią relację między długością a napięciem mięśnia.

 • Kinezyterapia

  Zadania ruchowe prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej pracy z pacjentem.

 • Konsultacje

  Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

 • Logopedia

  Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy: opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, autyzmu, jąkania, dyzartrii i afazji, wad wymowy.

 • Mata Bemer

  Lepsze krążenie - lepsze zdrowie - lepsze życie

 • Metoda McKenziego

  Metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa oraz kończyn; oparta o znajomości wzorców bólowych, analizę zachowania się bólu w wywiadzie i badaniu przedmiotowym.

 • Ortezy

  Kwalifikacja specjalistyczna do ortez fimy Cascade Dafo w celu poprawy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

   

 • Osteopatia

  Osteopatia to metoda diagnozowania i leczenia manualnego.  Opiera się na szerokiej wiedzy anatomicznej i fizjologicznej oraz dokładnej znajomości biomechaniki układu kostno-mięśniowego. Filozofia osteopatii traktuje pacjenta całościowo i uznaje zależność pomiędzy jego ciałem, psychiką i umysłem, zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Zakłada również, że organizm ludzki posiada naturalne zdolności do samoregeneracji, więc stymuluje procesy naprawcze organizmu.

 • PNF

  Metoda torowania dróg nerwowo - mięśniowych poprzez wzorce ruchowe i odpowiednie techniki przygotowujące do pracy funkcjonalnej z pacjentem.

 • Pinoterapia

  Pinoterapia to sposób oddziaływań przez piny na organizm ludzki. Odpowiednie techniki wykonywane przez terapeutę uruchamiają poszczególne struktury w organiźmie na drodze odruchowej w zależności od celu zabiegu. Uzyskuje się bardzo dobry efekt przeciwbólowy w krótkim czasie.

 • Plastrowanie dynamiczne

  Metoda z wykorzystaniem odpowiednich tapów do aplikacji celem: poprawy funkcji, stabilizacji, korekcji, działania p/bólowego uszkodzonych części ciała.

 • Stretching

  Metoda z zastosowaniem ćwiczeń rozciągających dowolne grupy mięśniowe poprzedzonych dynamiczną rozgrzewką.

 • Szkoła pleców- zajęcia grupowe

  Zajęcia w małych grupach dla osób z problemami kręgosłupowymi. Grupy 5 -8 osobowe; czas zajęć 45- 50 minut. Oferujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Terapia pedagogiczna

  Trudności w uczeniu się – trudności w czytaniu pisaniu i liczeniu, dysleksja, zaburzenia dojrzałości szkolnej.

 • Terapia specjalistyczna według metod dla pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi

  Obejmuje:  PNF, Plastrowanie dynamiczne i Powięziowe rozluźnianie tkanek miękkich

 • Świat masażu

  Odpowiednie techniki manualne wspomagają leczyć kontuzje, koić bóle, poprawiają krążenie, usuwają zmęczenie, regenerują organizm oraz doskonale poprawiają samopoczucie.

 • Dietoterapia

  Oferujemy pomoc w problemach takich jak nadwaga, otyłość, niedowaga, niedożywienie, chroniczne przemęczenie i zaburzenia odżywiania.

Facebook
Powrót