Ortezy

Kwalifikacja specjalistyczna do ortez fimy Cascade Dafo w celu poprawy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Facebook
Powrót