PNF

Metoda torowania dróg nerwowo - mięśniowych poprzez wzorce ruchowe i odpowiednie techniki przygotowujące do pracy funkcjonalnej z pacjentem.

Celem jest poprawa koordynacji fizjologicznych przebiegów ruchów, torowanie dróg nerwowo-mięśniowych, normalizacja napięcia mięśni, wzmocnienie mięśni, rozciąganie mięśni oraz poprawę funkcjonalną pacjenta.

Facebook
Powrót