Przez wiele lat związana byłam z Poradnią Logopedyczną PZG oraz Ośrodkiem Rehabilitacji Słuchu i Mowy PZG w Olsztynie. Aktualnie jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie.
Specjalizuję się w diagnozie i terapii małych dzieci z zaburzeniami mowy, w szczególności z opóźnionym rozwojem mowy o zróżnicowanej etiologii. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z uszkodzonym narządem słuchu. W swojej praktyce zawodowej wykorzystuję różnorodne metody i narzędzia stymulujące komunikację językową.

Oferta usług

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy:

  • wad wymowy,
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • dysfazji rozwojowej,
  • dyzartrii,
  • afazji

Terapia pedagogiczna dzieci słabowidzących i niewidomych

Terapia zaburzeń słuchu u niemowląt, dzieci i dorosłych:

  • rehabilitacja po zaaparatowaniu i wszczepieniu implantu ślimakowego,
  • wychowanie słuchowe,
  • trening słuchowy,
  • terapia zaburzeń słuchu fonematycznego.