Jestem logopeda, neurologopedą i terapeutą głosowym. Moją pasją jest pomoc osobom z problemami w komunikacji oraz ich rodzinom. Prowadzę profil Con Cresco na Facebooku poświęcony tematyce pomocy osobom po udarach i urazach mózgu.
Terapię prowadzę w gabinecie ul.Limanowskiego 18/1(wejście od podwórka) oraz w domu pacjenta.

 

Rehabilitant głosu, trener wystąpień publicznych, dyplomowany konsultant Metody One Brain.

Obsługa urządzeń i bhp z zakresu fizykoterapii:

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi logopedycznych w tym metod pracy wibratorem logopedycznym i szpatułkami Ora light

Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem:

 • Profilaktyka logopedyczna
 • Kinezjologia edukacyjna. Dennisona I°  II°  III°
 • Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami
 • Podstawy diagnozowania i prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy. Afazja
 • Warsztaty metodyczno- muzykoterapeutyczne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Rehabilitacja głosu u osób po całkowitym wyłuszczeniu krtani. Elementy psychoterapii.
 • Programy wspomagania aktywności dzieci z zburzeniami w rozwoju
 • Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • Rodzaje afazji i i sposoby rehabilitacji
 • Diagnoza dziecka z wadą słuchu w wieku 0-3 lat
 • Zastosowanie terapii biofeedback w rehabilitacji chorych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego kształtowanie prawidłowej emisji głosu poprzez zastosowanie ćwiczeń logopedycznych wzbogaconych o wybrane techniki oddechowe i elementy wokalistyki
 • Nowatorskie i alternatywne metody terapii logopedycznej-modelowe rozwiązania
 • Warsztaty oddechowo- rezonatorowo- emisyjne
 • Kurs publicznego przemawiania
 • Emisja i higiena głosu
 • Wczesna interwencja i terapia logopedyczna u dzieci do 1.roku życia
 • Kurs techniki Alexandra
 • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle współczesnej wiedzy neurologopedycznej
 • Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji
 • Metoda One Brain- Three In One Concepts Record of Training
  • Tools of the trade
  • Basic One Brain
  • under the code
  • Advanced One Brain
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Propozycje terapii specyficznych zaburzeń w rozwoju językowym
 • Neurologopedyczne aspekty wybranych zaburzeń (mowa bezdźwięczna,kappacyzm)
 • Logopedia w trosce o dobro dziecka przedszkolnego
 • SLI- specyficzne zaburzenia  językowe, diagnoza, prognoza, interwencja
 • Niedokształcenie mowy- afazja rozwojowa
 • Terapia jąkania- praktyczne sposoby radzenia sobie
 • Wczesna interwencja rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej
 • Metoda integracji sensorycznej w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Charakterystyka, diagnoza i nauczanie dziecka z zespołem Aspergera
 • Wybrane aspekty masażu logopedycznego
 • 100-wyrazowy test artykulacyjny w badaniu logopedycznym
 • Współpraca różnych instytucji i środowisk na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy

Terapia logopedyczna:

 • Prowadzę terapię neurologopedyczną osób po udarach i urazach mózgu
 • Prowadzę terapię wad wymowy u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Prowadzę terapię wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka
 • Prowadzę terapię dzieci z obniżoną kompetencją językową
 • Prowadzę terapię emisji głosu

 Terapię prowadzę w gabinecie oraz w domu pacjenta.

Terapia One Brain:

Zapraszam również na prowadzoną przeze mnie terapię One Brain. Metoda One Brain jest skuteczna w usuwaniu emocjonalnego stresu. To bezpieczny, łagodny sposób na poznanie siebie, pogłębienie samoświadomości i przywrócenie zdolności kierowania własnym życiem.

 • Terapia One Brain skutecznie usuwa przyczyny dysleksji, podnosi zdolność uczenia się, poprawia pamięć i koncentrację, usprawnia czytanie i pisanie
 • Terapia One Brain prowadzi do samopoznania, wzmacnia poczucie wartości
 • Terapia One Brain pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, trwale eliminuje przyczyny i skutki stresu