Wykształcenie:

Pedagogiczne - nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, certyfikowany diagnosta i terapeuta SI. Kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe z fizjoterapii. Studia podyplomowe z wychowania fizycznego.

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni nauczyciel kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnosta i terapeuta dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem:

 • SI I-ego i II-ego stopnia
 • Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania Usprawnianie skolioz w oparciu o współczesne techniki fizjoterapeutyczne cz. I, II
 • Koncepcje neurofizjologiczne w usprawnianiu dzieci z deficytem neurologicznym cz.I,II
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka diagnoza i terapia - konferencja szkoleniowo-naukowa
 • Terapia Behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem 1-3 stopień
 • Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
 • Nadpobudliwość psychoruchowa a Integracja Sensoryczna
 • Logopedia a Integracja Sensoryczna
 • Praca z dzieckiem z autyzmem- konstruowanie programów terapeutycznych
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I - II Fundacja SINAPSIS
 • Zespół Aspergera - diagnoza, edukacja, terapia
 • Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - profil psychoedukacyjny PEP-R
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester - England - Polska
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej ujęcie interdyscyplinarne
 • Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu w pracy terapeuty integracji sensorycznej
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) w kontekście terapii integracji sensorycznej
 • Efektywne sposoby uczenia dzieci z autyzmem w praktyce i badaniach