Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna  w rozumieniu ogólnym to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała dziecka i otaczającego go środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do codziennego funkcjonowania, do celowego działania. W procesie tym, mózg informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska.

Poprzez odpowiedni sposób teapeutyczny wspomagamy prawidłowy rozwój dziecka.

 

Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie:

 • trudności w nauce,
 • ADHD,
 • Autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • grupa ryzyka (wcześniaki)

Terapia SI

 • dostarcza stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej
 • poprawia poczucie równowagi i koordynacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poprawia motorykę dużą i małą
 • poprawia umiejętność czytania, pisania i inne umiejętności szkolne
 • sprawia, że bodźce dotykowe i inne mniej zaburzają działania dziecka
 • sprawia, że dziecko lepiej słucha, wypełnia polecenia, koncentruje się
 • sprawia, że dziecko chętniej podejmuje się nowych i trudnych zadań
 • sprawia, że poprawia się mowa i sposób wyrażania się dziecka
 • sprawia, że stopniowo maleje nadpobudliwość - dziecko zaczyna kontrolować swoje nadmierne nasilone reakcje na otoczenie
 • ma charakter naukowej zabawy sprawiającej przyjemność dziecku
 • dziecko nie chce zakończyć sesji terapeutycznej (tak bardzo podobają mu się zajęcia) - jest to oznaka sukcesu

Do badania dzieci wykorzystywane są Testy Obserwacji Klinicznej SI oraz Południowo-Kalifornijskie. Testy Integracji Sensorycznej. Oceniają one funkcjonowanie dziecka w takich sferach jak:

 • percepcja wzrokowa
 • przetwarzanie wrażeń somatosensorycznych (dotyk i propriocepcja)
 • przetwarzanie wrażeń przedsionkowych
 • koordynacja oko-ręka
 • planowanie ruchu czyli praksja