Kinetic control

Kinetic Control to metoda terapeutyczna, która koncentruje się na analizie i poprawie kontroli ruchowej w celu leczenia i zapobiegania urazom i schorzeniom mięśniowo-szkieletowym. Jest oparta na zrozumieniu biomechaniki ciała, wzorców ruchowych i aktywacji mięśniowej.

Kinetic Control rozpoznaje, że zaburzenia ruchowe wynikają z nieodpowiednich wzorców ruchowych, braku stabilizacji, nieprawidłowej aktywacji mięśniowej i niewłaściwej kontroli ruchowej. Metoda ta ma na celu identyfikację i korektę tych problemów, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego.

Podczas sesji terapeutycznej Kinetic Control, terapeuta ocenia ruchy pacjenta, analizuje wzorce ruchowe, stabilizację, aktywację mięśniową i kontrolę ruchową. Na podstawie tych obserwacji tworzony jest indywidualny program terapeutyczny, który skupia się na poprawie kontroli ruchowej i stabilności poprzez aktywację odpowiednich mięśni, hamowanie nadmiernie aktywnych mięśni oraz naukę prawidłowych wzorców ruchowych.

Celem Kinetic Control jest przywrócenie optymalnej kontroli ruchowej, zapobieganie nawrotom urazów, zmniejszenie bólu i poprawa funkcji mięśniowo-szkieletowej. Metoda ta może być stosowana zarówno w terapii rehabilitacyjnej, jak i w treningu sportowym.