Specjalizuję się w diagnozowaniu, planowaniu i prowadzeniu terapii integracji sensorycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyłam kursy I i II stopnia Integracji Sensorycznej oraz Studia Podyplomowe: Integracja Sensoryczna pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Uczestniczę w wielu kursach III stopnia, m.in. Diagnoza różnicowa i terapia SI dzieci z problemami komunikacyjnymi w tym ze spektrum autyzmu, Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym, Stymulacja przedsionkowa z włączaniem aktywności wzrokowych i słuchowych, Diagnoza i terapia SI małego dziecka, Plany terapii, Narzędzia diagnostyczne procesów SI - Testy Południowo-Kalifornijskie w ocenie jakościowej.

Wykształcenie:

Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika społeczna w Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Olsztynie oraz Studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Uzyskała uprawnienia Terapeuty Integracji Sensorycznej I i II stopnia (nr Certyfikatu – 3937) przyznane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Pracowała jako pedagog w świetlicy terapeutycznej przy Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie. Opracowuje, koordynuje i realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Kursy i szkolenia technik manualnej pracy z pacjentem:

  • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
  • Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym
  • Stymulacja przedsionkowa z włączaniem aktywności wzrokowych i słuchowych
  • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia