zaburzenia neurologiczne

 • Elektroterapia

  Wykorzystywanie  bodźców fizykalnych tzn.  prądów niskiej częstotliwości do wspomagania leczenia tkanek miękkich. Bardzo dobre efekty przeciwbólowe uzyskuje się przy stosowaniu np.  prądów tens.

  Więcej
 • Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

  Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Najpierw określany jest cel pracy a w następnej kolejności dobór metody terapeutycznej.

   

  Więcej
 • Integracja sensoryczna

  Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie: trudności w nauce, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, grupa ryzyka (wcześniaki) prowadzona przez terapeutów z tej dziedziny.

  Więcej
 • Konsultacje

  Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

  Więcej
 • Laseroterapia

  Laseroterapia to zabiegi terapeutyczne wykorzystujące lasery nisko i wysokoenergetyczne. Urządzenia emitują skupioną jednobarwną wiązkę światła na odpowiednią głębokość do tkanek.

  Więcej
 • Logopedia

  Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy: opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, autyzmu, jąkania, dyzartrii i afazji, wad wymowy.

  Więcej
 • Magnetoterapia

  Pola magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronik), którego działanie przenika głęboko do tkanek powodując działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, oraz pobudza zrost kości, korzystnie działa na odżywienie miejscowe tkanek.

  Więcej
 • Mata Bemer

  Lepsze krążenie - lepsze zdrowie - lepsze życie

  Więcej
 • Pinoterapia

  Pinoterapia to sposób oddziaływań przez piny na organizm ludzki. Odpowiednie techniki wykonywane przez terapeutę uruchamiają poszczególne struktury w organiźmie na drodze odruchowej w zależności od celu zabiegu. Uzyskuje się bardzo dobry efekt przeciwbólowy w krótkim czasie.

  Więcej
 • Platforma Biodex

  Platforma balansowa, nowoczesne urządzenie do oceny parametrów równowagi, poprawy funkcji chodu, poprawy czucia mięśniowego i stabilności. Bardzo przydatne dla pacjentów po operacjach kończyn dolnych, bioder, po urazach, u pacjentów po udarach, z zaburzeniami równowagi i kontroli ciała w przestrzeni

  Więcej
 • Platforma FreeMed, podoskop

  Urządzenie umożliwia rozkład sił nacisku stopy na podłoże w staniu i chodzie.

  Więcej
 • Ultradźwięki

  Ultradźwięki to niesłyszalna fala dźwiękowa. Znajduje zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości bólowych narządu ruchu, ostrogach piętowych, uszkodzeniach ścięgien.

  Więcej