Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

W terapii indywidualnych ćwiczeń specjalistycznych stosuje się różnorodne metody terapeutyczne w celu osiągnięcia poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Istotnym etapem jest określenie celu pracy, czyli konkretnego rezultatu, który pacjent ma osiągnąć poprzez terapię. Może to obejmować przywracanie zakresu ruchu, poprawę siły mięśniowej, stabilizację stawów, redukcję bólu lub przywrócenie umiejętności wykonywania codziennych czynności.

Na podstawie określonego celu terapeuta dobiera odpowiednie metody terapeutyczne, które najlepiej odpowiadają potrzebom pacjenta. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia manualna, terapia ruchem, trening funkcjonalny, terapia sensoryczna czy metody neurologiczne.