problemy neurologiczne

  • Kinezyterapia

    Zadania ruchowe prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej pracy z pacjentem.

    Więcej
  • Konsultacje

    Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

    Więcej