Zajmuję się również rehabilitacją pourazową i pooperacyjną zwłaszcza kończyn dolnych.
Zajmuje się także innowacyjnym programem usprawniania pacjentów po endoprotezach - Endobiodex.

W swojej praktyce wykorzystuję nieinwazyjne zabiegi, które pomagają w leczeniu bólu i wspierają powrót do aktywności ruchowej. Stawiam na indywidualne podejście do każdego pacjenta, zaś proces terapii przebiega z uwzględnieniem biomechaniki, biochemii ciała wraz holistycznym patrzeniem na całość istoty ludzkiej -  jedność: ciała, umysłu, ducha. Ważnym dla mnie aspektem pracy jest edukacja i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia.

Wykształcenie:

Jestem magistrem fizjoterapii, absolwentką Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, obecnie w trakcie studiów specjalistycznych zakresu osteopatii na Still Academy of Osteopathy w Warszawie.

Doświadczenie:

Centrum Rehabilitacji PANMEDICA
Epione

Kursy/Seminaria:

HVLA- Manipulacje Krótkodźwigniowe - Dominik Wrotniak D.O.
General Osteopathic Tereatment -  Bartosz Szpot D.O.
Neurologia i Fizjologia w osteopatii-  Michel Leduc D.O.
Balanced Ligmentous Tension - równoważenie napięć więzadłowych -  Claire Reece D.O.
Anatomia Palpacyjna cz. I i II  - Marian Majchrzyckiego D.O.
Osteopatia Cranialna - Tim Marris D.O,
Osteopatia Wisceralna - Michel Puylaert D.O.
Patologia, Semiologia, Badanie Kliniczne - Enrique Gilsanz Caceres D.O.
Patologia, Semiologia, Badanie Kliniczne - Jakub Stępnik D.O.
Stany Ostre -  Marian Majchrzyckiego D.O.
Powięź i techniki powięziowe - Enrique Gilsanz Caceres D.O.
Balanced Ligmentous Tension - równoważenie napięć więzadłowych - Claudia Knox D.O.
Pinoterapia - Medycyna Manualna Radosława Składowskiego
Kurs Masażu I i II stopnia - Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl
Leczniczy Masaż Tkanek Głębokich cz.1 -CKKS mgr Bartłomiej Cienciał
Kurs Masażu Bańką Chińską- Projekt Masaż mgr Patryk Sobotka
Masaż Dotyk Motyla Dr. Evy Reich -Klinika Biozdrowia Katarzyna Żuber
Hocoma- Lokomat PRO, Stół pionizacyjny ERIGO, Armeo
Warsztat Rozwojowy dla Jeźdźców - Praca z Oddechem - Rafał Wysocki D.O
Warsztat Rozwojowy dla Jeźdźców - Relacja: miednica - kolana - kostki - Rafał Wysocki D.O
Access Bars Practitioner  -Facilitator - Kinga Ciach
Warsztaty Samorozwojowe 1,2,3,4 - Somatic Fields - Jakub Stępnik D.O.
Warsztat - Praca z Emocjami - Bartosz Niedziela, Mateusz Tkaczyk