Moje zainteresowania badawcze skupiają się na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwojowych małych dzieci (diagnoza metoda Prechtla i Vojty), terapii zachowawczej skolioz oraz doborze nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego.
Narastającym problemem społecznym są przewlekłe zespoły bólowe u dzieci i młodzieży. Jest to zagadnienie interdyscyplinarne, wymagające łączenia wiedzy ortopedycznej, neurologicznej oraz zakresu biomechaniki i patofizjologii bólu. Studia podyplomowe z medycyny bólu były cennym uzupełnieniem mojego dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie. Jeśli nie wiesz co zrobić z bólem u swojego dziecka – zapraszam!

Wykształcenie

Wydział Lekarski Akademia Medyczna w Gdańsku (1994-2000)
Specjalizacja z dziedziny Rehabilitacja Medyczna (2002-2007)
Obrona doktorska pt. Dynamika zmiany rotacji tułowia u pacjentów leczonych gorsetem ortopedycznym typu Chenea’u z powodu młodzieńczej skoliozy idiopatycznej. Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn (11.04.2013)
Studia podyplomowe: Medycyna Bólu. Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2021/2022)

Funkcje

Koordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Klinika Rehabilitacji, WSSD Olsztyn
Adjunkt w Katedrze Rehabilitacji i Ortopedii, UWM w Olsztynie
Prezes Stowarzyszenia Rozwój i Nauka (2017-2022)
Sekretarz Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (od 2015)
Redaktor Pomocniczy w czasopiśmie naukowym Polish Annals of Medicine (od 2014)
Opiniowanie w roli biegłego sądowego w zakresie rehabilitacji dziecięcej we współpracy z Katedrą Medycyny Sądowej, UWM, Olsztyn (od 2016)

Dorobek naukowy

orcid.org/0000-0002-5240-9890View this author’s ORCID profile
Całkowity IF 9,439, Index Hirsha HR 7 (SCOPUS), całkowita liczba cytacji: 217 wg ResearchGate, 131 wg SCOPUS
Promotor pomocniczy 2 prac doktorskich

Certyfikowane Kursy

Diagnoza metody Vojty
Ocena rozwoju dziecka metodą Prechtla
Diagnoza metodą McKenzi – moduł a,b,c
Kinesiotaping