Hanna Guzowska-Michels

specjalizacja: psycholog dziecięco - młodzieżowy
telefon: 608 496 145

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie psychologii pod kierunkiem prof. Kostrzewskiego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (19 lat). Aktualnie pracuję w Poradni Autyzmu w Olsztynie oraz jako biegła Sądowa. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży jak również psychoedukacją rodziców. Wykonuję także badania dla celów orzecznictwa (badania do renty). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

 

Moja wiedza i umiejętności pozwalają na pomoc psychologiczną w następujących obszarach:

 • Diagnoza i terapia w:

  zaburzeniach rozwojowych, trudnościach w szkole z nauką, zaburzeniach nastroju, trudnościach okresu dorastania, zaburzeniach lękowych, trudnościach wychowawczych, kryzysach w rodzinie,

 • Edukacja:

  pogłębianie wiedzy w zakresie różnych metod wychowawczych, lepszym rozumieniu siebie w roli rodzica, zrozumieniu swojej sytuacji życiowej,

 • Dostępne formy proponowanej pomocy:

  diagnoza psychologiczna wywiad i badania testowe, psychoedukacja i wsparcie dla rodziców, poradnictwo i konsultacje, terapia indywidualna dzieci i młodzieży,

 • Szkolenia:

  rodzice, nauczyciele, wolontariusze do pracy z dziećmi.

Facebook
Powrót