Nasi specjaliści

 • Halina Protasiewicz-Fałdowska

  specjalizacja: Kierownik
  telefon: 601 830 520

  Dr n. med., doktorat w dziedzinie rehabilitacji na Wydziale Nauk Medycznych w Olsztynie, obrona w 2013 roku. Osteopata DO, absolwent studiów zaocznych OSD Polska. Staż w Klinice Uniwersyteckiej w Tybindze w zakresie fizjoterapii w 1997 roku.

 • Ireneusz M. Kowalski

  specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  telefon: 725 072 320

  Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski od 2008 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był pierwszym prodziekanem do spraw dydaktyki w nowotworzonym Wydziale, członkiem senatu i senackich komisji ds. dydaktyki i kadr a także członkiem Rady Programowej. Jest członkiem Komisji Bioetycznej oraz członkiem Senackiej Komisji Etyki UWM.

 • Katarzyna Zaborowska-Sapeta

  specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  telefon: 694 064 042

  Dr n. med., specjalizuje się w rehabilitacji pediatrycznej, jej zainteresowania badawcze skupiają się na diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwojowych małych dzieci (min diagnoza wg metody Prechtla i Vojty), terapii skolioz i zaburzeń postawy ciała oraz doborze nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego.

 • Piotr Siwik

  specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  telefon: 602 185 040

  Lekarz, ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację z rehabilitacji medycznej I i II stopnia. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Pedagogicznego (IP UWM Olsztyn). Jest certyfikowanym terapeutą diagnostyki i terapii metodą McKenziego.

 • Małgorzata Lipiejko

  specjalizacja: integracja sensoryczna
  telefon: 605 299 242

  Pedagog - nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, certyfikowany diagnosta i terapeuta SI.

 • Paweł Kaczmarski

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 516 054 233

  Wykształcenie: Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie Wydział Fizjoterapii; Ukończona OSW na wydziale pedagogiki terapeutycznej w 2008 roku. Doświadczenie zawodowe: Obecnie pracownik Warmia Park w Pluskach. Pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do roku 2007. Masażysta w gabinecie odnowy biologicznej Instruktor gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.

 • Dorota Kaśnikowska

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 725 072 320

  Wykształcenie: Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, mgr Fizjoterapii. Doświadczenie zawodowe: Centrum Rehabilitacji „Hura” w Olsztynie.

 • Danuta Krzywda

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 665 042 653

  Wykształcenie: Absolwentka  AWF w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia i Olszyńskiej Szkoły Wyższej, kierunek Wychowanie Fizyczne. Doświadczenie zawodowe: Wojewódzki Specjalistyczny, Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

 • Paulina Maria Rogowska

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 515 399 644

  Wykształcenie: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Kierunek Fizjoterapia. Doświadczenie zawodowe: Staż absolwencki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Praca w SPA Księżnej Anny; Hotel Zamek Ryn.

 • Ewa Tymińska

  specjalizacja: integracja sensoryczna
  telefon: 607 090 039

  Nauczycielka dyplomowana wychowania przedszkolnego, socjoterapeutka, certyfikowana terapeutka SI

 • Izabela Rokicka

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 502 387 221

  Absolwentka Olsztyńska Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

 • Katarzyna Mickiewicz

  specjalizacja: fizjoterapia, integracja sensoryczna
  telefon: 501 531 038

  Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

 • Lidia Zakrzewska

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 519 796 932

  Absolwentka Olsztyńska Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Doświadczenie zawodowe: Fundacja Laurentius

 • Małgorzata Czaplińska

  specjalizacja: integracja sensoryczna
  telefon: 518 381 911

  Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, instruktor gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, nauczyciel dyplomowany

 • Przemysław Wolak

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 605 492 804

  Absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im.Józefa Rusieckiego o kierunku studia licencjackie i magisterskie z fizjoterapii

  Fizjoterapeuta w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

 • Radosław Elminowski

  specjalizacja: fizjoterapia
  telefon: 507 434 713

  W centrum zajmuje się głównie pacjentami ortopedyczny i bólowymi. Wykorzystuje przy tym wiedzę z zakresu terapii manualnej, powięziowej, tkanek miękkich oraz reedukacji ruchu. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i zakres wiedzy.

 • Marta Lisowska

  specjalizacja: specjalista z zakresu żywienia człowieka i dietetyki
  telefon: 668 198 951

  Specjalista żywienia człowieka i dietetyki. Specjalizuje się w dietoterapii  (leczeniu żywieniowym chorób) oraz wspomaganiem żywienia pacjentów bariatrycznych.

 • Hanna Guzowska-Michels

  specjalizacja: psycholog dziecięco - młodzieżowy
  telefon: 608 496 145

  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie psychologii pod kierunkiem prof. Kostrzewskiego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (19 lat). Aktualnie pracuję w Poradni Autyzmu w Olsztynie oraz jako biegła Sądowa. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży jak również psychoedukacją rodziców.

 • Marek Hajduczenia

  specjalizacja: psycholog
  telefon: 797 833 076

  Psycholog, terapeuta TSR

 • Anna Marlęga

  specjalizacja: logopeda, neurologopeda, terapeuta głosowy, provider metody Neuroflow, konsultant Metody One Brain
  telefon: 609 554 676

  Rehabilitant głosu, trener wystąpień publicznych, dyplomowany konsultant Metody One Brain. Świadectwa i certyfikaty z zakresu logopedii zdobyła na znanych i renomowanych instytucjach naukowych w całej Polsce. Jej pasją jest praca z pacjentami neurologicznymi. W 2005 r założyła Stowarzyszenie Pomocy Osobom po Udarach i Urazach Mózgu „Con Cresco”, które zapewnia pomoc zarówno chorym jak i ich rodzinom. Prowadzi diagnozę i terapię zaburzeń mowy oraz przetwarzania słuchowego.
  Możliwość terapii w domu pacjenta.

 • Martyna Kurek-Kołecka

  specjalizacja: neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog
  telefon: 509 292 454

  Absolwentka polsko-niemieckich studiów o specjalności Wczesna rewalidacja dzieci z wadą słuchu (UWM Olsztyn, University of Education Heidelberg) oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii (UWM Olsztyn), neurologopedii (UG) i tyflopedagogiki (APS Warszawa).
  Wieloletni pracownik Poradni Logopedycznej PZG oraz Ośrodka Rehabilitacji Słuchu i Mowy PZG w Olsztynie. Aktualnie związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku Logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Facebook
Powrót