Logopedia

Diagnoza, terapia, profilaktyka w zakresie:

opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, autyzmu, jąkania, dyzartrii i afazji, wad wymowy. Trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni – metoda Warnkego. Stymulacja rozwoju psychoruchowego.

 

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych w zakresie:

- Autyzmu i Zespołu Aspergera

- ćwiczenia artykulacji ćwiczenia mowy dialogowej

- ćwiczenia prozodii mowy

- ćwiczenia mowy opisowej

-analiza tekstów czytanych

 

Rozszczepu wargi i podniebienia:

- nauka karmienia i opieki nad noworodkiem z rozszczepem

- ćwiczenia artukulatorów

- usprawnianie podniebienia miękkiego

- usuwanie nosowania

- korekta wtórnych wad wymowy

 

Wad twarzowo-zgryzowych:

- usprawnianie i korekta wadliwej wymowy przed i po zabiegach chirurgicznych

Korekty poszczególnych wadliwie realizowanych głosek

Facebook
Powrót