Terapia i leczenie

  

  • Dietoterapia

   Oferujemy pomoc w problemach takich jak nadwaga, otyłość, niedowaga, niedożywienie, chroniczne przemęczenie i zaburzenia odżywiania.

   Więcej
  • Elektroterapia

   Wykorzystywanie  bodźców fizykalnych tzn.  prądów niskiej częstotliwości do wspomagania leczenia tkanek miękkich. Bardzo dobre efekty przeciwbólowe uzyskuje się przy stosowaniu np.  prądów tens.

   Więcej
  • Fala uderzeniowa i laser wysokoenergetyczny

   Połączenie terapii laserem wysokoenergetycznym i falami uderzeniowymi pozwala na MAKSYMALIZACJĘ wyników leczenia i PRZYSPIESZENIE procesu powrotu do zdrowia.

   Więcej
  • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu (NTM) i stolca

   Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyka co czwartą kobietę. Przyczyną pojawienia się tego problemu są wielokrotne i trudne porody, nadwaga oraz obniżenie napięcia mięśniowego związane z okresem przekwitania. Niekontrolowane oddanie moczu następuje wskutek szybkiego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. 

   Więcej
  • Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

   Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Najpierw określany jest cel pracy a w następnej kolejności dobór metody terapeutycznej.

    

   Więcej
  • Integracja sensoryczna

   Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie: trudności w nauce, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, grupa ryzyka (wcześniaki) prowadzona przez terapeutów z tej dziedziny.

   Więcej
  • Kinetic control

   Metoda wykorzystująca testy funkcjonalne. Praca z pacjentem opiera się na doborze kierunku i zakresie ruchu. Wykorzystuje się odpowiednią relację między długością a napięciem mięśnia.

   Więcej
  • Kinezyterapia

   Zadania ruchowe prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej pracy z pacjentem.

   Więcej
  • Konsultacje

   Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

   Więcej
  • Laseroterapia

   Laseroterapia to zabiegi terapeutyczne wykorzystujące lasery nisko i wysokoenergetyczne. Urządzenia emitują skupioną jednobarwną wiązkę światła na odpowiednią głębokość do tkanek.

   Więcej