zaburzenia urologiczne

 • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu (NTM) i stolca

  Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyka co czwartą kobietę. Przyczyną pojawienia się tego problemu są wielokrotne i trudne porody, nadwaga oraz obniżenie napięcia mięśniowego związane z okresem przekwitania. Niekontrolowane oddanie moczu następuje wskutek szybkiego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. 

  Więcej
 • Konsultacje

  Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

  Więcej
 • Logopedia

  Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy: opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, autyzmu, jąkania, dyzartrii i afazji, wad wymowy.

  Więcej