zaburzenia rozwoju niemowlaków i dzieci

 • Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

  Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Najpierw określany jest cel pracy a w następnej kolejności dobór metody terapeutycznej.

   

  Więcej
 • Integracja sensoryczna

  Diagnoza i indywidualna terapia dzieci w zakresie: trudności w nauce, ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, grupa ryzyka (wcześniaki) prowadzona przez terapeutów z tej dziedziny.

  Więcej
 • Konsultacje

  Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

  Więcej
 • Logopedia

  Profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy: opóźnionego rozwoju mowy, dysfazji rozwojowej, autyzmu, jąkania, dyzartrii i afazji, wad wymowy.

  Więcej
 • Terapia niemowląt i małych dzieci

  Rozwój małego dziecka jest wspierany przez metodę NDT Bobath oraz metodę Vojty. Obie metody stosowane są u maluszków ze wzmożonym napięciem mięśniowym, asymetrią ułożeniową bądź innymi problemami rozwojowymi.

  Więcej