Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy

 

Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy biodra lub kolana odgrywa bardzo ważną rolę w powrocie pacjenta do zdrowia. Ma ona za zadanie przywrócić jego sprawność, życie bez bólu oraz poprawić jakość jego życia. Można to uzyskać planując odpowiedni proces usprawniania. 

Po zabiegu endoprotez celem usprawniania jest poprawa siły mięśniowej mięśni odpowiadających za chód pacjenta, zwiększenie ruchomości stawu, poprawa koordynacji ruchowej i utrzymanie równowagi.  Ważnym aspektem jest zmiana patologicznego wzorca chodu, który wynika z nieprawidłowych nawyków powtarzanych przez lata przy asymetrycznym obciążaniu kończyny. Nierównowaga mięśniowa, powoduje część przykurczy oraz atrofii mięśni, a przez to zwiększenie ryzyka upadków.

 

Wczesna Rehabilitacja

Pierwszym etapem w procesie szybkiego powrotu do zdrowia pacjenta jest prawidłowy program usprawniania, który zawiera szybką  pionizację pacjenta bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz wprowadzenie podstawowych ćwiczeń w celu umożliwienia samodzielnego poruszania się o kulach. Następnym etapem jest przygotowanie pacjenta do poruszania się bez kul i powrót do aktywności zawodowych lub do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Szansą na poprawę skuteczności rehabilitacji jest wykorzystanie najnowszych technologii wspomagających proces usprawniania.

 

 

 

 

Jakie są korzyści dla pacjenta z  innowacyjnego programu usprawniania „Endobiodex”

Proponujemy Państwu nowoczesny programu usprawniania, który łączy nowoczesne technologię urządzeń, pracę fizjoterapeuty oraz zadania domowe wykonywane w warunkach domowych, a także monitoring postępów terapeutycznych w formie treningów grupowych.

 1. Nowoczesna technologia: 
  • laser wysokoenergetycznego w połączeniu z krioterapią lub termoterapią
  • akustyczna fala uderzeniowa
  • platforma Biodex do treningu stabilności, poprawy funkcji chodu i równowagi
  • mata Bemer poprawiająca dotlenienie tkanek i przyśpieszająca ich regenerację
  • badanie obciążeń kończyn dolnych i funkcji stopy- Platforma FreeMed

 2. Specjalistyczna indywidualna współpraca z fizjoterapeutą
 3. Warsztaty/treningi poprawiające funkcję chodu
 4. Instruktaż ćwiczeń do domu dobrany indywidualnie do potrzeb pacjenta

Celem programu jest zapobieganie upadkom oraz poprawa jakości życia po wszczepieniu endoprotezy