Wykształcenie:

       Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, kierunek fizjoterapia.

Doświadczenie zawodowe:

  • Fundacja Laurentius, Dom Opieki  „Laurentius” w  Olsztynie.
  • Fundacja Laurentius projekt Senior Wigor.

Kursy i Szkolenia:

  • Kurs Podstawowy PNF, Kinezjotaping.
  • Diagnostyka i terapia skolioz wg koncepcji FITS
  • Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, choroby Scheuermanna i wad postaw według  metody FITS.
  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała u dzieci i dorosłych
  • FDM Intensywny z FDM Limfologia
  • Innowacyjność w korekcji skolioz – metodyka i aparatura SKOL-AS.
  • Szkolenie Movement Strategy –tułów.
  • Kinetic Cntrol – Moduły: L1+L2 kręgosłup szyjny, bark + Master Class.