wady postawy

 • Indywidualne ćwiczenia specjalistyczne

  Wykorzystuje się wiele metod terapeutycznych w celu uzyskania poprawy funkcjonalnej u pacjentów. Najpierw określany jest cel pracy a w następnej kolejności dobór metody terapeutycznej.

   

  Więcej
 • Kinetic control

  Metoda wykorzystująca testy funkcjonalne. Praca z pacjentem opiera się na doborze kierunku i zakresie ruchu. Wykorzystuje się odpowiednią relację między długością a napięciem mięśnia.

  Więcej
 • Kinezyterapia

  Zadania ruchowe prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej pracy z pacjentem.

  Więcej
 • Konsultacje

  Diagnostyka zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka dysfunkcji narządu ruchu u dorosłych.

  Więcej
 • Metoda McKenziego

  Metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa oraz kończyn; oparta o znajomości wzorców bólowych, analizę zachowania się bólu w wywiadzie i badaniu przedmiotowym.

  Więcej
 • Osteopatia

  Osteopatia to metoda diagnozowania i leczenia manualnego.  Opiera się na szerokiej wiedzy anatomicznej i fizjologicznej oraz dokładnej znajomości biomechaniki układu kostno-mięśniowego. Filozofia osteopatii traktuje pacjenta całościowo i uznaje zależność pomiędzy jego ciałem, psychiką i umysłem, zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Zakłada również, że organizm ludzki posiada naturalne zdolności do samoregeneracji, więc stymuluje procesy naprawcze organizmu.

  Więcej
 • Plastrowanie dynamiczne

  Metoda z wykorzystaniem odpowiednich tapów do aplikacji celem: poprawy funkcji, stabilizacji, korekcji, działania p/bólowego uszkodzonych części ciała.

  Więcej
 • Platforma FreeMed, podoskop

  Urządzenie umożliwia rozkład sił nacisku stopy na podłoże w staniu i chodzie.

  Więcej
 • Stretching

  Metoda z zastosowaniem ćwiczeń rozciągających dowolne grupy mięśniowe poprzedzonych dynamiczną rozgrzewką.

  Więcej
 • Szkoła pleców - zajęcia grupowe

  Zajęcia w małych grupach dla osób z problemami kręgosłupowymi. Grupy 5 -8 osobowe; czas zajęć 45- 50 minut. Oferujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Więcej
 • Świat masażu

  Odpowiednie techniki manualne wspomagają leczyć kontuzje, koić bóle, poprawiają krążenie, usuwają zmęczenie, regenerują organizm oraz doskonale poprawiają samopoczucie.

  Więcej