Oferta – praca z dziećmi:

diagnoza i terapia:

 • wad i zaburzeń artykulacji (wymowy)
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • afazji, afazji/dysfazji rozwojowej/niedokształceń mowy o typie afazji, oligofazji,
 • apraksji mowy,
 • dyzartrii,
 • jąkania i innych zaburzeń płynności mowy,
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)
 • dysleksji i dysortografii

oraz:

 • wspieranie rozwoju językowego, słuchowego i grafomotorycznego u dzieci 4-5-6 letnich
 • zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania dla dzieci z klas 1-3 a także dzieci dwujęzycznych,
 • praca nad rozwijaniem mowy oraz prawidłową wymową polską dzieci dwujęzycznych.

Oferta – praca z młodzieżą i dorosłymi:

Diagnoza i terapia:

 • zaburzeń artykulacji o różnej etiologii (wady i zaburzenia wymowy)
 • afazji i dyzartrii, (zaburzeń języka i mowy, powstałych w wyniku uszkodzenia CUN),
 • jąkania i innych zaburzeń płynności mowy (tachylalia, bradylalia, giełkot),
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)

oraz praca nad prawidłową wymową polską osób dwujęzycznych, indywidualne wsparcie nauki czytania i pisania osób dwujęzycznych.

W pracy terapeutycznej przede wszystkim stawiam na relację z uczniem, pacjentem, głęboki szacunek dla dziecka, jego podmiotowości, jego preferencji. W pracy z małym dzieckiem zabawa to podstawa!

Nieco starsze dzieci mają możliwość bezstresowego ćwiczenia potrzebnych im umiejętności oraz mierzenia się ze swoimi trudnościami i wyzwaniami podczas zajęć
w bezpiecznej przestrzeni, gdzie nie muszą bać się, że popełnią błąd.

W terapii dzieci i dorosłych stosuję różne metody i podejścia, indywidualizując program zależnie od potrzeb, specyfiki zaburzenia mowy u danej osoby i jego szczególnej sytuacji.

Stale aktualizuję swoją wiedzę o nowe metody pracy (terapia miofunkcjonalna, kinezjotaping, metoda PROMPT, trening Johansena, elektrostymulacja), wzbogacam zasób narzędzi, pomocy logopedycznych oraz wachlarz metod i pomysłów autorskich na wprowadzanie dzieci w świat komunikacji i prawidłowej wymowy.

Doświadczenie zawodowe

Od 1993 roku prowadzę diagnozę, terapię i profilaktykę logopedyczną w placówkach oświatowych. Obecnie jestem logopedą Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie.

Wykształcenie:

Ukończone 5-letnie studia magisterskie z logopedii, studia podyplomowe z neurologopedii (3-semestralne), Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (2-semestralny),liczne kursy, szkolenia, warsztaty.