Informacje o projekcie

 

 

 

 

 

 

 Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Tytuł projektu: Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo HUMANUS CENTRUM REHABILITACJI HALINA PROTASIEWICZ-FAŁDOWSKA poprzez zwiększenie  konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi.

Temat prac badawczych: Poprawa jakości życia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego

Miejsce realizacji projektu: Humanus Centrum Rehabilitacji, ul. Kanta 15b w Olsztynie

Jednostka naukowa do współpracy: Katedra Rehabilitacji i Ortopedii, Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM w Olsztynie

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań o charakterze badawczo-rozwojowym poprawiających jakość życia po endoprotezoplastyce, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń.

Etapy projektu:

 1. Wdrożenie projektu
      a) Przygotowanie ośrodka do projektu i prac badawczych; zakup urządzeń,  montaż, szkolenia do 31.01.22r
      b) Wydarzenie rozpoczynające projekt - Sobota otwartych drzwi „Żyj sprawniej z endoprotezą”-  26 luty 2022r. Humanus ul. Kanta 15b
      c) Wstępne  kwalifikacje do badań przez lekarza rehabilitacji (informacje w recepcji tel.725 072 320)
 2. Rozpoczęcie właściwych badań i procesu terapeutycznego – marzec 2022r.
 3. Prowadzenie badań do końca marca 2023r.
 4. Wydarzenie końcowe – marzec 2023r. „ Sobota otwartych drzwi- „Efekty  innowacyjnego programu usprawniania u osób z endoprotezą”

Założenia

Cel: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających skuteczność procesu terapeutycznego u osób po endoprotezoplastyce

Cel odległy: Zapobieganie upadkom,  poprawa jakości życia

Kryteria badań: wiek 50-65 lat
    a Grupa 20- 25 osób po endoprotezoplastyce; po rehabilitacji wczesnej minimum 3 miesiące od założenia endoprotezy, chód samodzielny,
    b Grupa 20-25 osób kontrolna bez zabiegów operacyjnych w obrębie stawu kolanowego, biodrowego i kręgosłupa lędźwiowego z  bólami okolicy bioder i kręgosłupa lędźwiowego, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego i odcinka lędźwiowego kręgosłupa
    c Grupa osób po endoprotezoplastyce, która nie została zakwalifikowana do prac badawczo- rozwojowych

Plan prac badawczo- rozwojowych

 1. Kwalifikacje do projektu przez lekarza rehabilitacji
 2. Badania wstępne i końcowe wykonywane wg jednakowych parametrów
 3.     a) ocena funkcjonalna pacjenta: badanie zakresów ruchomości kończyny dolnej i stawu biodrowego, ocena bólu i jego lokalizacji według skali VAS
      b) test stania na jednej nodze
 4. Badania specjalistyczne
      a) ocena symetryczności chodu i obciążeń kończyn dolnych na platformie tensometrycznej- sprzęt własny
      b) ocena stabilności równowagi  i kontroli sensomotorycznej w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej- platforma Biodex, System SD; zakup z projektu
      c) Ocena jakości życia w oparciu o dostępne kwestionariusze przed terapią i po terapii (kwestionariusz umieszczony na stronie internetowej w zakładce: Aktualności www.centrumhumanus.pl )

Program terapeutyczny

 1. Redukcja bólu z wykorzystaniem aparatów: BTl-6000 elektroakustyczna skupiona  fala uderzeniowa i QMD Helios Cryo-thermal laser18W według indywidualnych potrzeb pacjentów po kwalifikacji przez lekarza specjalistę
 2. Trening stabilności posturalnej i funkcji równoważnych w oparciu o innowacyjny sprzęt ( platforma Biodex System SD) Trening prowadzony według indywidualnych możliwości pacjenta 2 razy tygodniowo przez okres 2 miesięcy
 3. Edukacja pacjenta
 4. Zalecenia domowe- indywidualne krótkie zadania domowe

Realizacja projektu
Wprowadzenie jednej innowacji procesowej związanej z kompleksowym usprawnianiem osób po wszczepionej endoprotezie. 

Facebook
Powrót