zaburzenia psychiczne

  • Mata Bemer

    Lepsze krążenie - lepsze zdrowie - lepsze życie

    Więcej
  • Psychoterapia

    Psychoterapia to zamierzone i systematyczne działanie przy użyciu metod specjalistycznych. Skutkiem tych działań powinna być poprawa funkcjonowania człowieka w jego otoczeniu i zredukowanie zaburzeń psychicznych.

    Więcej