Plastrowanie dynamiczne

Metoda z wykorzystaniem odpowiednich tapów do aplikacji celem: poprawy funkcji, stabilizacji, korekcji, działania p/bólowego uszkodzonych części ciała.

Facebook
Powrót